Поканете клиентите да влязат с помощта на Street View на закрито за бизнеса ви в Google Търсене и Google Карти.
А ако бизнесът е хотел, имаме специална програма за вас.

Google sourch Вижте пример                     Вижте пример                                Вижте пример


 

ОСИГУРЕТЕ ИМ УВЕРЕНОСТТА, КОЯТО ТЪРСЯТ

Често е сложно да се избере подходящият ресторант, кафене или хотел. Изградете в клиентите доверие към бизнеса си,
чрез висококачествена виртуална обиколка, създадена от трета страна,
която дава възможност на хората да разгледат мястото ви, преди да пристигнат.
Тези всеобхватни виртуални преживявания вдъхват допълнителна увереност в потенциалните си гости и клиенти.

Layer-3

Layer-2

Layer-1

Layer-4